Dar nesukako UAB „Bendrijų aptarnavimas“ nei pusę metukų, o jau „senieji vilkai“ galanda savąsias iltis. Visai neseniai įsikūrusios įmonės noras padėti steigti bendrijas, atrodo, supykdė ne tik administruojančias įmones (vieša paslaptis, kad jas valdo viena bendrovė), bet galimai ir pačią „DNSB Asociaciją“.

Vos prieš kelias dienas (Gegužės 8d.) viešoje erdvėje „Respublika“ dienraščio  „Vakaro žinios“ skiltyje pasirodęs straipsnis bandė apjuodinanti  ne tik šią įmonę, bet ir daugumą pirmininkų,  taip bandant sukelti  iliuziją, kad steigti bendrijas yra ne tik nenaudinga, bet ir nuostolinga.  Straipsnio turinyje galima rasti absurdiškos informacijos, kuri gyventojams sukeltų abejones dėl bendrijų steigimo savajame name. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/namu_bendrijose_bunda_vulkanai/

Name, kuriame yra 125 butai, straipsnio autorei pavyko surasti du besiskundžiančius žmones (o ir iš jų vienas gyvena užsienyje). Būtent pastarasis žmogus ir atliko pirmininko pareigas prieš išrenkant naują namo pirmininką – D. Zabarauską. Užsienyje gyvenantis ponas V. Lingė taip ir nesusitaikė su prarastomis pareigomis ir  visokiais būdais bando pakenkti  jau ne pirmą kadenciją einančiam naujajam pirmininkui.

Pasak autorės kalbinto V. Lingės, namo pirmininkas gauna 1500Lt  (434,43 Eur, o su mokesčiais 552,32 Eur) atlyginimą. Remiantis šiais skaičiais ir žinant namo gyvenamą plotą (4200 kv.m), nesunku paskaičiuoti, kad namo gyventojai už pirmininko darbą moka 0,454 Lt/kv.m (0,1315 Eur/kv.m). Įdomu, ar atsirastų nors vienas namas, kurio gyventojai moka tokias absurdiškas sumas.  Būtent dėl šio ir kito paskleisto šmeižto, kuris buvo rašomas remiantis ne faktais, o lakia vaizduote, ir išsakome savąją poziciją.

Tačiau vien straipsnio buvo maža. Daugumoje mums žinomų namų, kuriuose planuojama steigti bendrijas, šie straipsniai bvuo įmesti į visų gyventojų pašto dėžutes. Panašu, kad net ir XXI-jame amžiuje laisva rinka vis dar matoma tik per sovietinę prizmę.

Gerbiami kolegos, būkite atsargūs! Administruojančios įmonės visais įmanomais būdais bando ir bandys visiems įrodinėti, kad bendrijų steigimas yra klaida. Tačiau mes visi žinome, kad tai nėra tiesa. Nesileiskime manipuliuojami ir kovokime už teisę priimti sprendimus patiems!

P.s. Taip pat pridedame nuorodą, kurioje yra straipsnis, juodinantis dar vieną bendriją (straipsnis rašytas šių metų Balandžio 22d.). Norėtume atkrepti dėmesį ir į pono J. Antanaičio pasisakymą, kuris žodis į žodį atkartotas ir naujajame strapsnyje.

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/verslas/bendrijose__amzini_konfliktai/